Köp boken


Vill du köpa boken “Konsten att Leva Billigt och må bra” ?
Den finns i bohandeln och även bland nätbokhandlarna. Finns den inte, så be dem ta hem den.
Du kan också fråga i ditt lokala bibliotek och be dem ta hem den.
Boken marknadsförs av bokförlaget Moster Beda i Skattungbyn. www.mosterbeda.com Där kan du också köpa boken.

 71-åriga Signild i Visby gick med trasiga kläde- SVT 16 okt 2016


Signild hade inte råd med kläder – förvaltaren tyckte 500 kronor i veckan räckte 

71-åriga Signild i Visby gick med trasiga kläder. Hon hade svårt att få kontakt med sin förvaltare på fastlandet för att förklara att pengarna inte räckte till. Bristen på goda män har gjort att allt fler kommuner använder sig av företag där förvaltarna finns på andra orter än personerna de ska hjälpa. 

Signild har tagit fram en papperskasse fylld av slitna kläder. Hon tar fram plagg efter plagg med stora hål. Nu ska hon slänga kläderna, men för bara ett år sedan hade hon inga andra, berättar hon. Förvaltaren gav henne för lite pengar. – 500 spänn skulle räcka till mat och kläder och sådant som man behöver. 

Räckte det? – Nej. Jag fick snåla och köpte inte det jag ville ha. Som kläder, säger Signild. 

Förvaltaren bodde i annan del av landet 

En förvaltare får samhällets förtroende att sköta en annan människas ekonomi och liv. Ofta ser han eller hon vilka behov som finns, men Signilds förvaltare bodde på fastlandet och var anställd av det privata bolaget Optio. Signilds ärende flyttades mellan olika personer på företaget. När Signild ville förklara att hon hade för lite pengar, tyckte hon att det var svårt att få kontakt med dem. 
– Jag kunde ringa men då var det bara telefonsvarare. Och så hade de särskilda telefontider. Men när jag ringde under telefontid var det heller ingen som svarade, säger Signild.

Svårt rekrytera 

SVT har i ett flertal reportage berättat om kommunernas dåliga tillsyn av gode män och förvaltare. Som ett av skälen har bristen på gode män angetts. Att man helt enkelt har så svårt att rekrytera förvaltare och gode män, att man vill vara ”schysst” mot dem som väl tar uppdragen. I debatten har flera aktörer, bland annat Sveriges kommuner och landsting, SKL, argumenterat för att det behövs en lagändring och en professionalisering av arbetet. Det har tillbakavisats av regeringen. 

I dag kan SVT berätta att ett 40-tal svenska kommuner valt att ändå genomföra en slags professionalisering, genom att anlita företaget Optio för att ordna gode män och förvaltare. Region Gotland, där Signild bor, är en av dessa kommuner.

Menar att det inte finns alternativ 

Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare är kritiskt och SKL, menar att det kan strida mot lagen: att det ska vara ett lekmannauppdrag med stora ideella inslag. Överförmyndaren på Gotland, Lennart Petterson (S), tillbakavisar kritiken. Han menar att kommunerna inte har något annat val, om man ska kunna hjälpa de personer som behöver en god man eller förvaltare. 

– Då får ju SKL istället säga hur man ska göra när man inte kan rekrytera och behålla ställföreträdare. Det här är ju ett sista alternativ, säger Lennart Petterson (S). 

Optio: ”Har gjort allting vi kunnat” 

Signild tyckte att det var ett problem att den som skulle hjälpa henne fanns på en helt annan plats i Sverige. Trots att Optios personal flera gånger var på besök fanns de inte där när hon behövde dem, säger hon Optio själva tillbakavisar den kritiken. Grundaren Peter Sporrstedt känner till Signild och säger till SVT att de har skött hennes fall på ett bra sätt. – Vi har gjort allting vi har kunnat. Det är inte så att det där är ett negligerat uppdrag på något sätt. Det går alltid att nå oss på mejlen, det går att chatta på vår hemsida, det går att mejla intressebevakaren direkt och det går att lämna meddelande, säger Peter Sporrstedt. 

Har fått ny hjälp 

Optio fakturerade 2.500 kronor i månaden för att sköta Signilds ekonomi. Först betalade Signild själv, sedan täcktes det av ett bidrag. Men det kostade alltså mer att sköta hennes ekonomi, än vad hon själv hade att röra sig med. 
Den tidigare förvaltaren påpekar dock att det även gjordes större inköp, som till exempel möbler, utöver dom 500 kronor hon annars hade till mat, kläder och förbrukningsvaror varje vecka.

P4 Gotland uppmärksammade Signilds fall förra året, därefter fick hon byta förvaltare och får nu hjälp av en person som bor på Gotland. 

– Förut var det tungt och ledsamt, säger Signild. Men nu är det bättre. 
webbmasterdensöndag 16 oktober 2016 - 17:43:48

 200 barn vräks. Fortfarande!


Allt färre barn berörs av vräkning
Antalet vräkningar som berör barn minskar kraftigt. Under första halvåret i år verkställdes 104 vräkningar, vilket var en minskning med drygt 26 procent jämfört med samma period förra året. Många av vräkningarna sker på grund av hyresskulder på under 10 000 kronor och en del skulle kunna undvikits genom vräkningsförebyggande insatser.
Antalet vräkningar där barn berördes uppgick under första halvåret i år till 104 jämfört med 141 motsvarande period föregående år. Det totala antalet barn berörda av verkställd vräkning uppgick till 200 jämfört med 276 samma period föregående år.
I 223 av landets 290 kommuner har inga barn berörts av en verkställd vräkning under första halvåret i år. Under samma period förra året var motsvarande siffra 210 kommuner.
Nästan nio av tio vräkningar som berör barn sker på grund av hyresskulder. Den genomsnittliga hyresskulden är cirka 19 700 kronor och i över hälften av fallen sker vräkningen för hyresskulder under 10 000 kronor.
- Det bästa är om parterna kan lösa situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in. En hyresgäst som har problem att betala hyran bör agera så tidigt som möjligt och ta kontakt med hyresvärden för att kunna hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta vräkningsförebyggande och kontakta hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran, säger Tina Häggmark på Kronofogden.
En lokal samverkan mellan hyresvärdar, socialtjänst, budget- och skuldrådgivare och andra yrkesverksamma kring hyresgäster kan ge resultat genom förståelse för varandras verksamheter. I samarbete med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, och flera länsstyrelser stöttar Kronofogden kommuner i det vräkningsförebyggande arbetet.
- Genom att jobba förebyggande och agera tidigt har vi minskat antalet inlämnade betalningsförelägganden med trettio procent. Under de senaste åren har vi haft väldigt få vräkningar, endast två per år. Och i det enda fall där en barnfamilj berördes så hade vi god samverkan med Socialtjänsten och situationen löste sig på ett bra sätt. Ett gott samarbete med Kronofogden och Socialtjänsten är en viktig del i vårt arbete, säger Birgitta Sandström på Bostaden i Umeå.
- Att vi lyckas så väl med det vräkningsförebyggande arbetet beror på att vi tidigt förstått vikten av den personliga kontakten med hyresgästen. Vårt lyckade samarbete med Kronofogden bottnar i att vi har samma mål, att lösa situationen i ett så tidigt skede som möjligt. Med drygt 23 000 lägenheter är ett resultat på noll verkställda vräkningar av barnfamiljer ett kvitto på att både det interna arbetet och samverkan med anda myndigheter verkligen fungerar, säger Petra Östling, gruppchef på ÖrebroBostäder AB.
Nationell och regional statistik om vräkningar som berör barn:
http://www.kronofogden.se/statistikavhysning.html  

webbmasterdentorsdag 08 september 2016 - 08:08:58

 Nu vill de sänka socialbidraget- Ledare i VF.se


Moderaterna tycker inte att fattiga är tillräckligt fattiga.
 Socialbidrag får man bara om man inte har någon annan möjlighet till försörjning. Ingen lön, ingen a-kassa, ingen sjukersättning, inga sparade pengar, inga lånade pengar, ingen arbetande partner, inget hus man kan sälja, ingen bil man kan göra sig av med. Socialbidraget är knappt. Nivån uppsatt för att du precis, precis ska klara dig. Det är inte heller ”bara” att vänta på att pengarna varje månad sätts in på ett konto. Du måste boka in ett möte med en handläggare inför varje utbetalning och gå igenom punkt för punkt vad du söker ekonomisk hjälp med. Till det allra första mötet krävs att du praktiskt klär av dig naken och vänder ut och in på hela ditt liv för handläggaren. Du förväntas bevisa att du egentligen inte kan överleva utan försörjnings­stödet. Är du arbetslös krävs bland annat en handlingsplan från Arbetsförmedlingen, en lista på jobben du sökt och intyg på att du sökt dem. Du måste redogöra för varje litet skrymsle av din privatekonomi, varje liten transaktion från hela hushållets bankkonton för flera månader tillbaka. Finns något att sälja så kommer det att krävas att du säljer det. Har du i panik lånat pengar av en släkting för att betala hyran så får du inte ersättning för det från socialen. Kan du låna pengar behöver du inte socialbidrag. Vill du som socialbidragstagare spara ihop till en kaffebryggare under några månader, gäller det att inte låta de sparade kronorna ligga kvar på bankkontot eller berätta om det för handläggaren. Har du 50 kronor ”över” från förra månaden är det 50 kronor du inte behöver få i bidrag nästa månad. Har en kompis fört över 100 kronor till ditt konto så du kan köpa en gemensam vän en födelsedagspresent så är det pengar som dras av. Fick din sambo jobba några extratimmar förra månaden? Ja, då är det pengar som registreras och räknas av. Men visst, socialbidragstagare har det för bra och tjänar för mycket för att det ska löna sig för dem att faktiskt ta ett jobb… Kristdemokraterna tycker att social­bidrag ska kunna villkoras med krav på 20 timmars samhällsarbete i veckan. Sjuka ska undantas, lovade Ebba Busch Thor, men vad säger hon om den ensamstående mamman som jobbar ofrivillig deltid på ett låglönejobb och som trots lön, barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag ändå inte klarar sig utan socialbidrag de flesta månader? ”För många känner att det lönar sig bättre att gå på bidrag än att jobba” påstod sedan Anna Kinberg Batra när hon i dagarna presenterade ett moderatförslag om ett ”bidragstak” på max 75 procent av en lägstalön plus bostadsbidrag – uppenbarligen oavsett vad riksnormen anger är existensminimum för hushållet. Fattiga ska veta sin plats helt enkelt.
Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenonsdag 13 juli 2016 - 12:48:37

 Vräkning av barn - Aftonbladet ledare 30 mars 2016


Varje dag vräker vi minst ett barn

  ÖKAR IGEN De senaste åren har antalet barn som vräks minskat, från 569 barn 2012 till 459 år 2014. Men minskningen har upphört och förra året ökade antalet igen till 472. Enligt Kronofogdemyndigheten är det främst barn till ensamstående som drabbas.De senaste åren har annars antalet barn som vräks minskat, från 569 barn 2012 till 459 år 2014. Men minskningen har upphört och förra året ökade antalet igen till 472.
Myndigheterna vet inte varför, men de sociala konsekvenserna för barnen kan bli mycket stora av att ryckas upp från kompisar och skola. Och oavsett om vräkningar har sin orsak i sjukdom, arbetslöshet eller exempelvis missbruk har
barnen rimligen inget ansvar för det.


Främst ensamståendes barn
Enligt Kronofogdemyndighetens statistik är det främst barn till ensamstående som drabbas och det handlar då nästan uteslutande om kvinnor.
Dåvarande barn- och äldreministern, Maria Larsson (KD) lovade 2007 en ”nollvision”, att inga barn alls skulle vräkas från sina hem.
Men varken hennes regering eller den nuvarande har klarat att leva upp till detta. Bara de senaste fyra åren har över 2?000 barn vräkts. Och Kronofogdemyndigheten har protesterat ett flertal gånger mot att politiken inte lever upp till målen.Socialtjänsten har inga rättsliga möjligheter att förhindra vräkningar och heller ingen allmän skyldighet att betala hyra eller hyresskulder då barn riskerar vräkning. Det finns flera motiv till detta. Om barnfamiljer inte skulle gå att vräka kan barnfamiljer få svårt att få hyra bostad och vem vill betala hyran om man kan strunta i det?


Men om mer än ett barn vräks varje dag verkar balansen trots allt ha blivit fel. Och någon ”nollvision” är det inte eftersom politiken uppenbarligen inte fungerar.
Att en feministisk regering som vill göra barnkonventionen till lag inte gör något åt detta är en gåta.

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenonsdag 30 mars 2016 - 07:34:37

 Mirela kämpar för att försörja sitt barn - Stockholms Stadsmission


Mirela kämpar för att försörja sitt barn  

Mirela kom till Sverige i ren desperation. Hon har lyckats få ett städjobb två timmar om dagen. Varje tjänad krona skickar hon till sitt barn som bor hos morföräldrarna hemma i Polen. Pengarna räcker inte ens till mat och kläder. Svårast av allt är längtan efter treåriga Alina. 

Abdou flydde till Spanien från Nigeria. När inga jobb längre fanns där var han efter en tid tvungen att resa vidare till Stockholm. Han arbetar mer än åtta timmar om dagen men efter tre månader har han fortfarande inte fått betalt. I väntan på sina pengar bor han under en presenning i en park. 

Georgi och hans fru Corina kom hit med stora förhoppningar. Nu sover de på bänkar på Centralstationen. Georgi är orolig för sin fru, hennes blodtryck är högt. De vill åka hem, till sina barn i Bulgarien, och pantar burkar för att tjäna ihop till resan. Under en dag får de tillsammans ihop 50 kronor. 

Nu är det många som flyr för sin överlevnad  

Nu är det många som flyr för sin överlevnad till Sverige. Människor som kommer från andra EU-länder är en stor och växande grupp akut hemlösa. Att lämna familjen och hemlandet för att hitta försörjning och leva i ensamhet och utsatthet är en sista utväg. 

Ge fler EU-migranter stöd att förbättra sin livssituation 

EU-migranter har begränsade rättigheter till det sociala skyddsnätet och till akutboenden i Sverige. Stockholms Stadsmission hjälper till att tillgodose basbehov såsom mat, dusch, tvättmöjligheter och tak över huvudet, vilket är extra viktigt nu under årets kallaste månader. Stort fokus läggs också på rådgivning, information och coachning i arbetssökande.
För att ge fler akut hjälp, tak över huvudet och mer långsiktigt stöd behöver vi din hjälp. Ge en gåva! 

Varmt tack!
Thomas Bjarke Verksamhetschef, EU-verksamheter, Stockholms Stadsmission 
webbmasterdentisdag 27 oktober 2015 - 15:48:56

 Plånboken 20 maj 2015


Tre års mardröm för tre obetalda räkningar 

Mikael är en av alla dem som levt med en betalningsanmärkning. 

För honom gjorde en sjukhusvistelse, bristande kommunikation och lite slarv att han fick anmärkningen.  
De tre räkningar som han inte betalade i tid handlade om småsummor.  
Men konsekvenserna blev större än han någonsin kunnat drömma om.  
Livet blev plötsligt mycket begränsat.  
Att skaffa en ny bostad, hyra bil, skaffa fler tv-kanaler eller betala med kort blev plötsligt omöjligt.  
Till slut drabbades han av en depression och tvivlade på om han skulle orka leva vidare.  

I studion diskuterar Lisabeth Persson, vice ordförande för föreningen Insolvens och  Eva Sonidsson, ledamot i civilutskottet för Socialdemokraterna.

webbmasterdenlördag 23 maj 2015 - 13:36:37

 Invandrare luras i skuldfälla-Sveriges Radio 9 maj 2015


Ökning av lån till nyanlända - men många hamnar i skuldfälla


Antalet som söker och får hemutrustningslån - ett lån för nyanlända för att tex köpa möbler till ett nytt hem - har fördubblats på två år.

- Vi ser ju en tydlig ökning av antalet ansökningar och beslut och på två års tid har det mer än fördubblats, från ungefär 5000 ansökningar till drygt 11 000 ansökningar och det gör att vi naturligtvis betalar ut betydligt mer pengar också, säger Lena Munther, är kontorschef på CSN, som betalar ut lånet.

Och trenden ser ut att fortsätta. 
Prognosen för i år pekar mot 15 000 ansökningar till ett totalt belopp av 230 miljoner kronor. 
Och orsaken är ett ökat antal nyanlända, som fått en kommunplacering, skaffat bostad och behöver hjälp med att köpa tex möbler och köksutrustning. 
15 000 kronor är den genomsnittsliga summan som varje låntagare tar, men det finns möjlighet att låna upp till 35 000 kronor för en familj med fem barn.
Och eftersom det för många dröjer flera år innan man etableras på arbetsmarknaden och har en fast inkomst, så dröjer det också ofta flera år innan man kan börja betala tillbaka lånet.

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenlördag 09 maj 2015 - 08:50:19

 Fler pensionärer fattiga i framtiden-Sveriges Radio 13 april2015


Fler pensionärer fattiga i framtiden

De fattiga pensionärerna i Sverige blir fler. 
Personer som invandrat sent i livet får klara sig på en liten pension, och den gruppen växer. 
På fyra år kommer gruppen med lägst ersättning att växa med 20 procent, visar Pensionsmyndighetens prognos.


Det är Pensionsmyndighetens kurvor för det som heter äldreförsörjningsstöd som pekar brant uppåt. 
På fyra år tror myndigheten att antalet pensionärer som är hänvisade till äldreförsörjningsstöd kommer öka med drygt 20 procent, från 19 400 år 2015 till 23 500 år 2019.


Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenmåndag 13 april 2015 - 08:33:38

 Allt fler inkassokrav-Sveriges Radio 6 april 2015


Allt fler inkassokrav

Nästan åtta miljoner nya inkassokrav skickades ut i Sverige i fjol. Det visar preliminär statistik från Svensk inkasso. Det är fler än tidigare, enligt branschorganisationen.

– De ökade kreditaktiviteterna i samhället gör att fler inte betalar i rätt tid. 2014 tror jag kommer landa strax under åtta miljoner krav, säger Månsson.

Den svenska inkassobranschen har vuxit gradvis under de senaste åren. Flera av inkassobolagen har dessutom expanderat kraftigt utomlands. 
Ett av de stora företagen, Intrum Justitia gjorde i fjol en rekordvinst på drygt 1.2 miljarder kronor före skatt, vilket är en ökning med nästan 20 procent jämfört med 2013. 
När inkassokraven dimper ned i brevlådan betalar många snabbt men för vissa som har gamla skulder är det svårt att ens ha råd med dröjsmålsräntan.

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenmåndag 06 april 2015 - 08:16:23

 Margareta tvingas leva i fattigdom- aftonbladet


Margareta tvingas leva i fattigdom 
Lever på 6800 i månaden 

  Margareta Stenström, 72, har arbetat och slitit hela sitt liv. Nu är hon pensionär och lever på 6 200 kronor i månaden. ”Det känns i hjärtat”, säger hon.

Margareta Stenström, 73, är en av alla pensionärer som lever på gränsen. Hon började jobba när hon var 14 år gammal – i dag får hon knappt ut 6 800 kronor i månaden.

I ett gult tegelhus två kilometer väster om Hörby bor Margareta Stenström, 73, i ett hus tillsammans med sin man Jan-Inge Stenström, 77. 
Här har de bott sedan 1977 och Margareta Stenström förklarar att här kommer de att bli kvar. 
–I dag har vi inte råd att flytta härifrån. Vi har inget val.  
Och vi bor ju även billigare här än om vi skulle flytta in till en liten lägenhet i stan. 

Jobbat heltid 
Margareta Stenström började jobba som kontorsbud när hon var 14 år. 
Sedan dess har hon jobbat heltid eller halvtid under största delen av sitt liv. 
Bland annat som administratör inom sjuk?vården och läkarsekreterare. 
–Jag har alltid arbetat.  
Den enda gången jag var hemma var när jag fick mina tre barn. 
Och eftersom min son var utvecklingsstörd fick jag vara hemma under 1975 och 1976. 
Men bortsett från det har jag slitit fram till att jag var 62 år. Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdentorsdag 19 februari 2015 - 16:32:14

 Skapar vi en svensk maffia?


Skapar vi en svensk maffia? 
När man införde spritförbudet i USA på 1930-talet så skapade man med automatik förutsättningar för folk att leva på att illegalt sälja sprit. De slog sig samman i grupper och Maffian var verklighet. Trots att spriten senare släpptes fri så var det omöjligt att utrota Maffian. 

Efter att ha lyssnat på programmet Konflikt så undrar jag vad politikerna håller på med. De skapar lagar men har tydligen inte begripit vilka följder som kan uppstå. Den som inte får uppehållstillstånd får inte bo kvar i förläggningar, man kastas ut på gatan utan möjlighet att försörja sig. Tanken är att situationen skall bli så ohållbar att man väljer att lämna vårt land. 
Men om man inte kan, eller vill åka tillbaka till sitt födelseland så måste man ju av sälvbevarelsedrift skaffa sig möjligheter att försörja sig. De marockanska pojkarna vittnar om att de gör vad som helst för att få pengar. Eftersom de inte har bostäder så sover de där det går, i programmet i krockade bilar.
Det här är inte värdigt vårt land. Hur kan vi medvetet skapa sådan misär? Vad blir följderna av att dessa människor lever så här?  De är ju redan nu offer för skrupulösa människor. Det kommer inte bli billigare att senare försöka återanpassa dessa människor till normalt liv. Den politik vi har slagit in på är rent omänsklig och dessutom kontraproduktiv. Ord såsom fascism resp. nazism förs tankarna till. 

Dags att slå till bromsarna mot detta!

Göran NK Torin
webbmasterdenlördag 24 september 2016 - 09:01:48

 Nu vill de sänka socialbidraget- Ledare i VF.se


Moderaterna tycker inte att fattiga är tillräckligt fattiga.
 Socialbidrag får man bara om man inte har någon annan möjlighet till försörjning. Ingen lön, ingen a-kassa, ingen sjukersättning, inga sparade pengar, inga lånade pengar, ingen arbetande partner, inget hus man kan sälja, ingen bil man kan göra sig av med. Socialbidraget är knappt. Nivån uppsatt för att du precis, precis ska klara dig. Det är inte heller ”bara” att vänta på att pengarna varje månad sätts in på ett konto. Du måste boka in ett möte med en handläggare inför varje utbetalning och gå igenom punkt för punkt vad du söker ekonomisk hjälp med. Till det allra första mötet krävs att du praktiskt klär av dig naken och vänder ut och in på hela ditt liv för handläggaren. Du förväntas bevisa att du egentligen inte kan överleva utan försörjnings­stödet. Är du arbetslös krävs bland annat en handlingsplan från Arbetsförmedlingen, en lista på jobben du sökt och intyg på att du sökt dem. Du måste redogöra för varje litet skrymsle av din privatekonomi, varje liten transaktion från hela hushållets bankkonton för flera månader tillbaka. Finns något att sälja så kommer det att krävas att du säljer det. Har du i panik lånat pengar av en släkting för att betala hyran så får du inte ersättning för det från socialen. Kan du låna pengar behöver du inte socialbidrag. Vill du som socialbidragstagare spara ihop till en kaffebryggare under några månader, gäller det att inte låta de sparade kronorna ligga kvar på bankkontot eller berätta om det för handläggaren. Har du 50 kronor ”över” från förra månaden är det 50 kronor du inte behöver få i bidrag nästa månad. Har en kompis fört över 100 kronor till ditt konto så du kan köpa en gemensam vän en födelsedagspresent så är det pengar som dras av. Fick din sambo jobba några extratimmar förra månaden? Ja, då är det pengar som registreras och räknas av. Men visst, socialbidragstagare har det för bra och tjänar för mycket för att det ska löna sig för dem att faktiskt ta ett jobb… Kristdemokraterna tycker att social­bidrag ska kunna villkoras med krav på 20 timmars samhällsarbete i veckan. Sjuka ska undantas, lovade Ebba Busch Thor, men vad säger hon om den ensamstående mamman som jobbar ofrivillig deltid på ett låglönejobb och som trots lön, barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag ändå inte klarar sig utan socialbidrag de flesta månader? ”För många känner att det lönar sig bättre att gå på bidrag än att jobba” påstod sedan Anna Kinberg Batra när hon i dagarna presenterade ett moderatförslag om ett ”bidragstak” på max 75 procent av en lägstalön plus bostadsbidrag – uppenbarligen oavsett vad riksnormen anger är existensminimum för hushållet. Fattiga ska veta sin plats helt enkelt.
Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenonsdag 13 juli 2016 - 12:49:14

 SVT avslöjar: Utsatta människors pengar förskingras-24 april 2016


SVT kan avslöja att hundratals miljoner kronor som skulle ha redovisats av svenska kommuners överförmyndare är borta. Pengarna tillhör utsatta människor, som skulle ha skyddats av staten.

Hundratals miljoner kronor, tillhörande samhällets allra mest utsatta, är på vift. Det kan SVT Nyheter avslöja i en ny stor granskning. Det är gode män, förvaltare och förmyndare som inte redovisat var pengarna de fått förtroende att sköta, tagit vägen.

Stora kontouttag utan vare sig kvitton eller verifikationer. Pengaöverföringar direkt till den gode mannens konton. Och ”gåvor” till den gode mannen, som den gode mannen själv beslutat om.
Det handlar om stora summor som ingen brytt sig om att spåra.
Kommunernas överförmyndare har ansvar för att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sig och inte själva tar de pengar som de anförtrotts.I länsstyrelsernas slumpmässiga kontroller av över 8.000 akter har SVT Nyheters granskande reportrar hittat över 26 miljoner kronor som inte redovisats.Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdensöndag 24 april 2016 - 09:46:17

 Skuldsatta människor – guldgruva för inkasso-ETC 24 feb 2016


Skuldsatta människor – guldgruva för inkasso Svenskarnas skulder ökar – och i takt med det växer inkassobolagens vinster. Förra året redovisade fem av de största inkassobolagen nästan två miljarder kronor i vinst, vilket till stor del kommer från avgifter och höga räntor på lån som människor aldrig kan betala tillbaka. – För inkassobolagen är det ju rena paradiset, men för den skuldsatte blir situationen snabbt omöjlig, säger Lisabeth Persson, vice ordförande i Riksförbundet Insolvens.

På fem år har inkassobolagens intäkter ökat med 65 procent – från elva miljarder till 28 miljarder. Samtidigt har även skulderna hos Kronofogden växt. Förra året hade svenskarna skulder på drygt 72 miljarder kronor. Att inkassobranschens lönsamhet därmed ökar syns i årsredovisningarna hos samtliga av de största inkassobolagen – Intrum Justitia gjorde till exempel en vinst före skatt på drygt 1,2 miljarder 2014. Det är visserligen i hela koncernen, som också omfattar verksamhet utomlands. Men samma trend syns även hos de andra stora inkassobolagen, som Svea inkasso och Lindorff.
Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenonsdag 24 februari 2016 - 15:02:15

 Ekonomismart, konsumentverket 30 sept 2015


Allt fler har skulder de aldrig kommer att kunna betala tillbaka. 

Nu visar en studie att Ekonomismarts arbete mot överskuldsättning ger resultat. 
Men långt ifrån alla kommuner använder sig av den avgiftsfria utbildningen. 
Ekonomismart är ett nationellt utbildningskoncept som förebygger överskuldsättning bland unga vuxna som är långtidsarbetslösa. 

Under de senaste fem åren har Ekonomismart utbildat över 6 000 personer i 150 kommuner. 
Bakom utbildningen står Konsumentverket, Finansinspektionen, studieförbundet Folkuniversitetet samt Sparbankstiftelserna Alfa, Nya och Kronan. 
Nu visar en extern utvärdering av Ekonomismart att konceptet är en fungerande medicin. 
Flertalet tillfrågade deltagare anser sig fått bättre kontroll på sin privatekonomi och samtlig skulle rekommendera andra att gå utbildningen 
Läs resten, klicka här!

webbmasterdenonsdag 30 september 2015 - 09:11:59

 Snabblåneföretag följer inte reglerna-Sveriges Radio 13 maj 2015


Snabblåneföretag följer inte reglerna 

Ännu ett bolag som fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva snabblåneverksamhet följer inte de regler som gäller vid kreditprövning och lånar ut till personer som inte har råd att betala tillbaka. 
Av de fyra snabblånebolag som godkänts hittills har nu två visat sig inte göra tillräckliga kreditprövningar när Ekot testar.

21-åriga studenten Linnea fick den här gången låna två lån på vardera 2 000 kronor av samma företag trots att hon inte borde få det. – Det var ju smidigt. Nu fick jag nåt SMS här. "Lån på 2000 kronor är beviljat. Pengarna finns på ditt konto inom en bankdag".

Ett nytt företag har fått godkänt av Finansinspektionen att syssla med snabblåneverksamhet sen Linnea testade att låna pengar sist. Då i februari var det ett av tre företag som lånade ut till henne trots att hon enligt de regler som finns inte borde få ta några lån. – Alltså det är ju väldigt enkelt, fortfarande. Precis som förra gången, säger hon.

När Ekot testar det fjärde och senaste snabblånebolaget som fått grönt ljus av Finansinspektionen, så låter de henne låna där oc
kså. 
2 000 kronor i 30 dagar till en avgift på 435 kronor. Och inte nog med det. Företaget som driver sajten Easycredit där Linnea fick sitt lån, heter Northmill AB. 
De har även en till sajt som man kan låna pengar på, Credigo.se.  
När vi kort efter att Linnea fått beviljat det första lånet går in där och gör samma ansökan, så får hon snabbt och enkelt låna 2 000 kronor till i 30 dagar. 
– Det är ju superenkelt. Helt galet enkelt egentligen.
KOMMENTAR
Små lån och giriga inkasserare skall du icke förakta! Att låna 2000:- i två månader kostar över 400:- och sedan nämnde de inte att i bakgrunden lurar inkasso. Det finns en sympios mellan utlånaren och inkasso. Det gäller att göra det lätt att låna och helst skall den som lånar inte kunna betala. De stora pengarna tjänar sedan inkassobolaget. Konsumentverkets chef kunde inte göra något, han är en riktig mes. Påstod bara att han måste få bättre instruktioner av regeringen/ GNKT
webbmasterdenonsdag 13 maj 2015 - 08:29:21

 Mail från Anna 9 maj 2015


Hej
Jag vet att det är många som sitter i en rävsax med gamla skulder, kronofogden jagar en och man får avslag på skuldsanering. 
Precis så har min man haft det. 

Han hade 635 000 i skuld och ett vanligt vaktmästarjobb. 
KF drog 7000kr på hans lön varje månad de senaste åren och vi gick på knäna. 

Vid ett tillfälle när jag ringde till KF sa jag att jag fruktade att min man kommer att ta livet av sig. 
Hon svarade- jaha det är väl inte våra problem och visst det är ju sant men de är helt iskalla. 

De flesta skulderna var från 1998 och några lite nyare. 
Med hjälp av kommunens ekonomiska rådgivare tog jag (hans nya fru) tjuren vid hornen och ringde upp samtliga han var skyldig pengar. 
Jag fick till ackord med samtliga förrutom trafikförsäkringsföreningen som var väldigt otrevliga. 

Alla ackorden slutade på en total summa på 235 000. 
Jag ringde banken och förklarade precis hur det låg till och de ställde upp med ett lån så vi kunde lösa skulderna. 
Vi trodde aldrig vi skulle bli fria detta men alla jag ringde upp var mer förstående än man någonsin hade förväntat sig. 

Det var väldigt jobbigt och man kände sig nästan förnedrad när man började ringa runt men med facit i handen så var det värt att vända ut och in på sig själv. 

Ville bara tala om detta för vi har verkligen varit på botten men nu är vi påväg upp. 
Skulle så gärna vilja dela med mig av vår resa för jag vet hur dåligt man mår och vilken press det är att vara jagad av fogden och tro att man aldrig blir fri.

Med vänliga hälsningar
Anna
webbmasterdenlördag 09 maj 2015 - 08:15:08

 Skuldsatta försöker ta sitt liv -GP 25 mars 2015


Skuldsatta försöker ta sitt liv  

Var sjätte skuldsatt person i Sverige har försökt ta sitt liv. 

Det visar en kommande rapport som genomförts på uppdrag av Konsumentverket. 

Författaren kräver nu att den utsatta gruppen får snabbare hjälp av samhället.

Runt en halv miljon svenskar räknas i dag som överskuldsatta, det vill säga att de inte har råd att klara sina utbetalningar en vanlig månad. 

Gruppen drabbas också fem gånger så ofta av depressioner, ångest och psykisk ohälsa jämfört med genomsnittsbefolkningen. 

Många drabbade ser helt enkelt ingen ljuspunkt bakom skuldberget.

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenfredag 10 april 2015 - 08:39:29

 Pensionärerna är rekordfattiga - Aftonbladet


Pensionärerna är rekordfattiga


200000 lever på gränsen


Antalet fattiga pensionärer har ökat kraftigt i Sverige de senaste tio åren.  200 000 äldre klassas i dag som fattiga enligt EU:s mätningar. Det här är väldigt alarmerande, säger Karl Erik Olsson, ordförande för Sveriges Pensionärsförbund. 

På Statistiska centralbyrån, SCB, mäter man varje år hur många svenskar som hamnar under EU:s så kallade fattigdomsstreck.
I torsdags blev siffrorna för 2012 klara - och utvecklingen för Sveriges pensionärer är minst sagt nedslående.

”Fler får det sämre”
205 000 hamnar under strecket.

–Det här är en av de högsta siffrorna vi någonsin har uppmätt. Efter 2006 har det hänt någonting. 
Tidigare låg antalet på kring 130000 pensionärer. 
Men de senaste åren har de legat på över 200 000. 
Så trenden är definitivt att fler får det sämre, säger Hans Heggemann, på Statistiska Centralbyrån.

På Sveriges Pensionärsförbund är man djupt oroade.

–Det här är väldigt alarmerande! 
Det är dessa människor, med de låga pensionerna, som drabbas av både den så kallade pensionärsskatten och av att pensionerna sjunker. 
Här har vi en grupp i samhället som är oerhört utsatta och det är samhällets sak att försöka reda ut det, säger ordförande Karl Erik Olsson. 


Läs hela artikeln, Klicka här!
webbmasterdentorsdag 19 februari 2015 - 16:39:06

Gå till sidan  [1] 2 3 ... 133 134 135

Nyhetskategorier