Föreningar för skuldsattaFöreningar för skuldsatta
Sedan skuldsatta började att organisera sig har inkassobolagen, kronofogden och olika myndigheter fått börja rätta sig efter de lagar som finns, tidigare skedde många övergrepp.

De flesta föreningar består av människor som själva är/ eller har varit / skuldsatta och som därför kan ge råd baserat på egna erfarenheter. Många föreningar är lokalt baserade men det finns också en riksförening med ett utmärkt diskussionsforum som har en gratisavdelning.

Riksföreningen Insolvens
Vikengatan 11
652 26 KARLSTAD
Tel 054-250 11 80
E-post info@insolvens.se
Orgnr : 802427-8619

Föreningen arbetaar med lobbing gentemot politiker och myndigheter för att överskuldsattas situation skall uppmärksammas. Ordförande och vice ordförande var under 2007 i Riksdagen och informerade.
Det finns lokalavdelingar på flera orter, se
Riksföreningen Insolvens

Ordförande Lena Nordqvist
Vice Ordförande: Ulrika Ring
Sekreterare: Elisabeth Gille-Berglund
Kassör: Åsa Ahlmer
Ledamot : Rickard Stenberg
Revisor : Gunilla Steen
Suppleant : Yvonne Andersson
Suppleant : Magnus Anderasson
Valberedning : Mikael Andersson
-----------------------------------------------
GÄVLE
Familjeslanten
tel: 026-194940
Startade i början av 90-talet.
Är ett alternativ till Gävle kommuns insatser.

Styrelse

Börje Larsson, Ordförande - Också ordf. i Hyresgästföreningen, Kassör
Pia Mickelsson, Vice ordförande - Förskollärare och Brynäsbo
Yngve Jansson, Sekreterare
Marianne Valdemarsson, ledamot - lärare, ledamot i omvårdnadsnämnden
Elisabeth Lindström, V sekreterare - Handlägg. vid Migrationsverkets förvarsenhet, aktiv i s-kvinnorna
Rolf Norberg, ledamot
Kjell Olsson, styrelsesuppleant
Lisbeth Thornell, styrelsesuppleant - undersköterska, huvudskyddsombud. Två vuxna barn, fyra barnbarn
Viktoria Månsson, styrelsesuppleant
---

PSYKISKA HANDIKAPP
Många människor med psykiska handikapp behöver hjälp på många sätt. Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder är en yrkeskår som består av cirka 300 personer. Dessa har en egen hemsida.Klicka här!

PERSONLIGA OMBUD
En förteckning över alla de kommuner i landet som har personliga ombud. Klicka här!
-------------------------

Kommentar
Det råder en viss förvirring omkring föreningar för skuldsatta.
Alla är inte rumsrena med våra mått.
Somliga förmedlar annonser till banker som ger människor med betalningsanmärkningar lån. Vi har våra tvivel om vem som äger dessa sajter.
Dessa lån gör att folk kommer i en än värre sits.
Lånens räntor är höga och måste betalas, detta försämrar ekonomin ytterligare.
Här på fattiga.nu tar vi bara med de som vi själva litar på.
--------------------------
Föreningar för skuldsatta i andra länder
Det finns forum för överskuldsatta även i andra länder.

Nedanstående adresser är några som vi hittills hittat. Säkert finns det fler. Hittar du någon så berätta för oss på

Danmark

Norge 1

Norge / ett forskningsprojekt

England 1
 10.0 - 1 vote